STT Số thuê bao Phối quẻ dịch bát quái Sim hợp mệnh Giá bán Đặt mua
Quẻ chủ Quẻ hổ
1 0901598989 Sim hợp mệnh Thổ 16,800,000 Đặt sim
2 01203686688 Sim hợp mệnh Kim 6,800,000 Đặt sim
3 0971386996 Sim hợp mệnh Thuỷ 3,900,000 Đặt sim
4 0919989238 Sim hợp mệnh Thổ 3,800,000 Đặt sim
5 0918403689 Sim hợp mệnh Thổ 3,800,000 Đặt sim
6 0912448938 Sim hợp mệnh Kim 3,800,000 Đặt sim
7 0915888892 Sim hợp mệnh Kim 3,600,000 Đặt sim
8 0982292223 Sim hợp mệnh Kim 3,500,000 Đặt sim
9 0918431679 Sim hợp mệnh Thổ 2,800,000 Đặt sim
10 0975139086 Sim hợp mệnh Thuỷ 2,680,000 Đặt sim
11 0965010709 Sim hợp mệnh Mộc 2,500,000 Đặt sim
12 01234562886 Sim hợp mệnh Kim 2,500,000 Đặt sim
13 0908535585 Sim hợp mệnh Kim 2,250,000 Đặt sim
14 0908251102 Sim hợp mệnh Mộc 1,950,000 Đặt sim
15 0964054668 Sim hợp mệnh Kim 1,850,000 Đặt sim
16 0988386664 Sim hợp mệnh Hoả 1,850,000 Đặt sim
17 0916808558 Sim hợp mệnh Kim 1,850,000 Đặt sim
18 0916860486 Sim hợp mệnh Thuỷ 1,800,000 Đặt sim
19 0919958179 Sim hợp mệnh Thổ 1,800,000 Đặt sim
20 0907683685 Sim hợp mệnh Kim 1,650,000 Đặt sim
21 0932959859 Sim hợp mệnh Thổ 1,650,000 Đặt sim
22 0972391386 Sim hợp mệnh Thuỷ 1,650,000 Đặt sim
23 0963911386 Sim hợp mệnh Thuỷ 1,650,000 Đặt sim
24 0943893688 Sim hợp mệnh Kim 1,600,000 Đặt sim
25 0917793138 Sim hợp mệnh Kim 1,600,000 Đặt sim
26 0913810278 Sim hợp mệnh Mộc 1,600,000 Đặt sim
27 0912164079 Sim hợp mệnh Mộc 1,600,000 Đặt sim
28 0919669486 Sim hợp mệnh Thuỷ 1,600,000 Đặt sim
29 0939382013 Sim hợp mệnh Hoả 1,550,000 Đặt sim
30 0939662010 Sim hợp mệnh Mộc 1,550,000 Đặt sim
31 0939381984 Sim hợp mệnh Hoả 1,550,000 Đặt sim
32 0907992015 Sim hợp mệnh Mộc 1,550,000 Đặt sim
33 0979391886 Sim hợp mệnh Thuỷ 1,550,000 Đặt sim
34 0907913193 Sim hợp mệnh Mộc 1,500,000 Đặt sim
35 0963644078 Sim hợp mệnh Kim 1,500,000 Đặt sim
36 0969293893 Sim hợp mệnh Thổ 1,500,000 Đặt sim
37 0915932586 Sim hợp mệnh Kim 1,380,000 Đặt sim
38 0918594788 Sim hợp mệnh Kim 1,380,000 Đặt sim
39 0919695389 Sim hợp mệnh Thổ 1,380,000 Đặt sim
40 0915924738 Sim hợp mệnh Kim 1,280,000 Đặt sim
41 0919497388 Sim hợp mệnh Kim 1,280,000 Đặt sim
42 0918794938 Sim hợp mệnh Kim 1,280,000 Đặt sim
43 0915906378 Sim hợp mệnh Kim 1,280,000 Đặt sim
44 0915159378 Sim hợp mệnh Kim 1,280,000 Đặt sim
45 0917715378 Sim hợp mệnh Kim 1,280,000 Đặt sim
46 0977.88.7642 Sim hợp mệnh Thuỷ 1,280,000 Đặt sim
47 09888.357.82 Sim hợp mệnh Kim 1,280,000 Đặt sim
48 0907887386 Sim hợp mệnh Thuỷ 1,250,000 Đặt sim
49 0907060386 Sim hợp mệnh Mộc 1,250,000 Đặt sim
50 0932976698 Sim hợp mệnh Kim 1,250,000 Đặt sim